top of page
שרי.png

ראש מחלקת תכנון

פרופ' אדר' שרי קלאוס

שותפה מייסדת בחברת אתוס, בעלת תואר ראשון באדריכלות ובינוי ערים (בהצטיינות) ותואר שני באדריכלות מהפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון, חיפה. פרופסור בביה"ס לאדריכלות, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת ת"א.

עוסקת למעלה מ-30 שנה בעבודות תכנון אורבני ואדריכלי, ייעוץ וניהול תכנון, חקירת התנגדויות ועריכת סקרי היתכנות, כעצמאית ובשתוף עם משרדים מובילים.

אחראית על תכנון תכניות מתאר כוללניות, תכניות מפורטות ועל תחום ההתחדשות העירונית. כחוקרת התנגדויות, ניהלה חקירת התנגדויות לתכניות רחבות היקף, הן בתחום האורבאני והן בתחומי תשתיות. צוות האגף עוסק גם בעריכת בדיקות היתכנות עבור ר.מ.י. ומשרדי ממשלה נוספים, בכל רחבי הארץ.

חברת סגל ההוראה למעלה מ- 20 שנה באוניברסיטת תל אביב. לפני כן שמשה כמרצה בכירה בטכניון וכמרצה אורחת בבצלאל ולאחרונה היתה מרצה אורחת באוניברסיטת קולומביה בניו יורק.

ברק.png

ברק כץ

ראש מחלקת סביבה

שותף מייסד בחברת אתוס. בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי מזרח אסיה מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון, חיפה.

עוסק מעל ל- 20 שנה ביעוץ סביבתי ובתכנון ארצי, אזורי ועירוני עבור גורמים ממשלתיים, מוניציפליים ופרטיים, הכנת מסמכי מדיניות ומסמכים סביבתיים מורכבים, כמו גם ניהול צוותי תכנון רב תחומיים במגוון פרויקטים.

עוסק בריכוז ועריכת עשרות תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים נופיים-סביבתיים והכנת חוות דעת סביבתיות למגוון פרויקטים בתחומי תשתיות האנרגיה, התחבורה, התעופה, התעשייה וכן ליווי סביבתי לעשרות פרויקטי מגורים, מסחר, תעשיה ותעסוקה.

שימש כיועץ סביבה לוועדות תכנון ולמשרד להגנת הסביבה וכן בעשרות תכניות מתאר בכל ההיררכיה התכנונית וניהל צוותי תכנון רב תחומיים לפרויקטים מגוונים של תכנון מתארי, מסמכי מדיניות, סקר אזורי תעשיה ותכניות אב לשבילי אופניים בישובים שונים.

Watercolor Brush 4
שותפים מייסדים
bottom of page