top of page

מסמך המדיניות - עמק ברכה/כצנלסון/ירושלים

ניהול תכנון

ניהול תכנון

מסמך המדיניות - עמק ברכה/כצנלסון/ירושלים

יזם התכנית: מינהל התכנון | עורכת התכנית: אדר' אירית צרף הראל


חברת אתוס אדריכלות תכנון וסביבה שימשה כמנהלת התכנון של מסמך מדיניות להתחדשות עירונית לאורך ציר המטרו M2 ברחובות עמק ברכה בתל אביב יפו, כצנלסון בגבעתיים ושדרות ירושלים ברמת גן.

העבודה על מדיניות הוועדה המחוזית לציר החלה בשנת 2021 וקודמה בעבודה משותפת ואינטנסיבית עם מטה מנהל התכנון, עיריית תל אביב יפו, עיריית רמת גן, עיריית גבעתיים, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וצוותי תכנון עבורה וגופים נוספים בצוות היגוי. האתגר המרכזי בניהול התכנון היה הגדרת התוצר התכנוני המתאים ביותר עבור כל מקטע בציר בהתחשב בצרכי העיריות, תוך השארת המדיניות גמישה ועמידה לשינויי הזמן ככל הניתן. התוצר הסופי מייצר גם הסתכלות רוחבית על הציר ועל המרחב הגובל, וגם מאפשר העצמה את ייחודיות חלקיו.

המסמך מנחה תכניות התחדשות מפורטות, תוך פירוט העקרונות התכנוניים בדגש עוצמות ואופי הבינוי, מוקדים עירוניים ופריסת שימושים. על אף שבשולחן העריכה לקראת הדיון בוועדה המחוזית לאימוץ המדיניות, נחתכו תובנות והנחיות שגובשו כחלק מהכנת במסמך, חלקן הוטמעו בתכניות מפורטות המקודמות בימים אלו לאורך הציר.


תחומי אחריות אתוס: ניהול תכנון

תרשים ע"י משרד אדר' אירית צרף הראל


קישורים לכתבות בנושא: מאקו | חדשות רמת גן גבעתיים | כלכליסט | מרכז הנדל"ן | מגדילים


bottom of page