top of page

מתחם לכיש - קרית ים

ניהול תכנון

ניהול תכנון

מתחם לכיש  - קרית ים

יזם התכנית: עיריית קרית ים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית | עורך התכנית: גושן אדריכלים


תיאור התכנית: מתחם להתחדשות עירונית בשכונה ד' קרית ים, בצמוד למסילת הרכבת ואזור תעשיה. קידום התכנית מהווה מנוף להמשך תהליכי התחדשות של כלל השכונה והאזור.

 

תחום האחריות של אתוס: ניהול תכנון


הדמייה ע"י גושן אדריכלים

bottom of page