top of page

M1N תת"ל 101 ב' – קו מטרו

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

בדיקת היתכנות

בדיקת היתכנות

אקוסטיקה

אקוסטיקה

איכות אוויר

איכות אוויר

אקולוגיה

אקולוגיה

זיהומי קרקע

זיהומי קרקע

M1N תת"ל 101 ב' – קו מטרו

יזם התכנית: נת"ע  |  עורכי התכנית: ע. סלעי הנדסה בע"מ

תיאור התכנית: מערכת המטרו הינה תשתית תחבורתית להסעת המונים אשר נועדה להרחיב את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר - כפר סבא ורעננה בצפון, דרך הרצליה והוד השרון, פתח תקווה במזרח ורחובות בדרום, ולקצר משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה במטרופולין. המערכת התת קרקעית תשלב את קווי המטרו המהירים עם קווי הרכבת הקלה, ותספק למאות אלפי תושבים בגוש דן שירות תחבורה ציבורית איכותי ומתקדם בדומה לערים הגדולות בעולם.

תחום האחריות של אתוס: יעוץ סביבתי ועריכת תסקיר השפעה על הסביבה, אקולוגיה, חומ"ס, אקוסטיקה, איכות אוויר, קרקעות מזוהמות


תמונה ע"י נת"ע

bottom of page