top of page

מישור רותם

תכנון סביבתי

תכנון סביבתי

מישור רותם

יזם התכנית: משרד הכלכלה | עורך התכנית: דנה הנדסה


תיאור התכנית: התכנית הינה הרחבה לאזור התעשיה הקיים מישור רותם. עיקר פעילות אזור התעשייה מישור רותם היא של מפעלים כימיים מזהמים ומפעלים לעיבוד חומרי גלם הנמצאים באזור. התכנית להרחבת אזור התעשייה ממוקמת כ- 13 ק"מ מזרחית לעיר דימונה. השטח הנדרש להרחבה הינו כ- 10,000 דונם.

 

תחום האחריות של אתוס: ליווי סביבתי, הכנת תסקיר השפעה על הסביבה


תמונה ע"י שי איילון

bottom of page