top of page

אזור תעשייה סגולה

ניהול תכנון

ניהול תכנון

אזור תעשייה סגולה

יזם התכנית: עיריית פתח תקווה | עורך התכנית: בר לוי אדריכלים


תיאור התכנית: ניהול תכנון לתכנית מתאר א.ת. סגולה בסמכות ועדה מחוזית - יצירת מתחם תעסוקה מודרני. שטח התכנית כ1,200 דונם. התכנית מטפלת בכל האזור, מעדכנת אותו וממצה את הפוטנציאל הטמון בו, במיוחד לאור ההאב (HUB) התחבורתי הגדול המתהווה מסביבו, דרך חידוד השימושים המותרים בו, ושימוש ב"איזור מושכל" המשלב שימושים מעורבים עם זכויות בניה מוגברות מחד ומשמר אזור לתעשייה ומלאכה מאידך, כאשר הדגש באזור התעשייה הינו על המהפכה התעשייתית הרביעית המשלבת ייצור מתקדם בעזרת דיגיטציה, רובוטיקה ורשתיות.

 

תחום האחריות של אתוס: ניהול תכנון


הדמייה ע"י בר לוי אדריכלים

bottom of page