top of page

תמ"א 40/1 למיגון ופיתוח תת הקרקע

ניהול תכנון

ניהול תכנון

תמ"א 40/1 למיגון ופיתוח תת הקרקע

יזם התכנית: מינהל התכנון | עורך התכנית: דני לזר, דני לזר אדריכלים


תיאור התכנית: גיבוש מדיניות התכנון, תמהיל השימושים, הצגת עקרונות תכנוניים ותמריצים להעדפת פיתוח תת הקרקע להקטנת פערי המיגון הקיימים במדינה

 

תחום האחריות של אתוס: ריכוז תפעול מנהלי וניהול הפרויקט


קרדיט תמונה: דני לזר אדריכלים

bottom of page